Skoleordet "Vi gør noget ved hinanden". Hinanden er formet som et puslespil med
hænder, som netop symboliserer at gribe ind i hinandens liv, give og modtage.
_________________________
Vent på hinanden - 1. Korintherbrev 11,33.Giv hinanden tid og vent
på hinanden. Ved at forme D'et som et ur, bliver dette illustreret.
_________________________
Tilgiv hinanden, som Jesus har tilgivet jer - Kolossenserbrevet 3,13.
Når vi tilgiver hinanden sætter vi ikke bare et andet menneske fri, men vi
sætter også os selv fri. Vi bliver løst af lænkerne og sat fri som fuglen.
_________________________
Bær over med hinanden - Efeserbrevet 4,2. De bløde former i bogstaverne
understreger ordet om at bære over med og give efter for hinanden.
_________________________
Hav det sindelag overfor hinanden, som Kristus har overfor jer - Filipperbrevet 2,5.
Vi er forskellige og unikke. Nogle er skæve, andre elegante eller mere robuste.
Vær rummelige og omsorgsfulde overfor hinanden.
_________________________
Elsk hinanden, som Jesus har elsket jer - Johannesevangeliet 13,34.
Den røde tråd igennem hinanden begynder med et lille hjerte.
At elske hinanden er den røde tråd i den gode relation.
_________________________
Hav fællesskab med hinanden i lyset - 1. Johannesbrev 1,7.
Fællesskabet er som et puslespil, hvor der ikke kan undværes en brik.
_________________________
Hav omsorg for hinanden - 1. Korintherbrev 12,25.
Bogstaverne i hinanden er her formet, så de både bærer,
holder over og værner om hinanden.
_________________________
Trøst hinanden - 1. Thessalonikerbrev 4,18.
I og N i ordet hinanden er formet som to personer,
der holder om og trøster hinanden.
_________________________
Vær gæstfrie mod hinanden - 1. Petersbrev 4,9. Et hjem kan være i mange forskellige former.
Her er H'et formet som et hus, A'et ligner en tipi, og D'et er her blevet til en campingvogn.
_________________________
Vær gode mod hinanden - Efeserbrevet 4,32. Man kan glæde hinanden
på utallige måder, blandt andet ved at give en lille blomst.
_________________________
Et blik ned ad en af gangene, hvor flere af tegningerne hænger.
_________________________
Back to Top